Rules for Changing and Returning Goods

APPROVAL OF THE CONTRACT CONTRACTED AND REMOTE CONTRACTS RELATED TO THE ACQUIRED GOODS

General provisions

1. Prekės pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatus juridinis asmuo UAB „Žaliasis tropikalis“, juridinio asmens kodas 122780454, PVM mokėtojo kodas LT227804515, registruotos buveinės adresas Saltoniškių g. 29, LT – 08105 Vilnius, korespondencijos adresas Saltoniškių g. 29, LT – 08105 Vilnius.

2. Pardavėjas šiuo dokumentu patvirtina sudarytą sutartį tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bei išdėsto informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Šis dokumentas taip pat nustato prekių, įsigytų sudarius nuotolines sutartis, grąžinimo ir keitimo sąlygas bei tvarką.

Pinigų grąžinimo garantija

4. Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos (jei atitinkamame Pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis).

5. Pinigų grąžinimo garantija Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu prekės nebuvo naudojamos, yra nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, išsaugotos jų vartojamosios savybės ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to Pardavėjo.

Prekės išbandymo garantija

6. Pardavėjas tam tikroms prekėms gali suteikti išbandymo laikotarpį. Prekės išbandymo laikotarpis nurodomas prekės instrukcijoje. Prekės išbandymo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę grąžinti panaudotą prekę. Išbandymo laikotarpis galioja tik jei tai yra įrašyta prekės instrukcijoje.

Nekokybiškų prekių grąžinimo taisyklės

7. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11) nustatytas teises. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, taikoma prie prekės pridėtame grąžinimo lydraštyje nurodyta pinigų grąžinimo tvarka.

8. Nekokybiškų prekių grąžinimas, prekių grąžinimas pinigų grąžinimo garantijos ar prekių išbandymo garantijos atvejais Pirkėjui yra nemokamas (Lietuvos Respublikos teritorijoje). Jei prekė yra pakuojama, pakavimo išlaidos nekompensuojamos.

9. Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai.

10. Komercinės prekės garantijos terminas yra nurodytas prekės instrukcijoje, kurią Pirkėjas gauna kartu su preke, ar kitame atskirame dokumente, pridedamame prie prekės. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos.

11. Garantiniu laikotarpiu nekokybiška prekė pakeičiama analogiška ar kita kokybiška preke arba grąžinami pinigai. Jei Pirkėjas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Pirkėjas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.

12. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės prekės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.

13. Vykdant prekės(-ių) pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.

14. Jei Pardavėjas teikia prekei priežiūros paslaugas, apie tai informuojantis dokumentas pridedamas prie prekės.

Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka

15. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (paštu Sutartyje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@aquariumshome.com arba telefonu +370698 23882). Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

16. Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą, arba paštu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių.

Pinigų grąžinimo, prekės keitimo analogiška arba kita preke sąlygos ir tvarka:

17. Mes siūlome 14 dienų keitimo galimybę, produktams įsigytiems mūsų svetainėje. Jei norite grąžinti arba keisti prekę, siuntimo kaštai atgal į ,,Žaliasis topikalis‘‘ bus kliento atsakomybė, išskyrus tuos atvejus, kai prekė yra su defektais ir yra galiojanti prekės garantija. Gražinama prekė turi būti nauja, o sąlygos derinamos su klientų aptarnavimo atstovu.

18. Prieš grąžinant prekes, būtina susisiekti su Kokybės skyriumi nurodytu telefonu +370 698 23882 arba elektroniniu paštu info@aquariumshome.com. Kokybės skyriaus specialistas turi nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 9 dienas nuo tos dienos, kai gavo pranešimą apie sprendimą atsisakyti sutarties, Pirkėjui iškviesti kurjerį, kuris atvažiuotų pas Pirkėją jam patogiu metu ir adresu bei paimtų siuntą. Pardavėjas padengia prekės grąžinimo išlaidas. Pardavėjas gali nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus prekę arba turės įrodymų, kad prekė atiduota kurjeriui.

19. Kokybės skyriaus specialistas turi teisę neiškviesti kurjerio Pirkėjui, jei bendraujant su Pirkėju paaiškėja, jog Pirkėjas pažeidė 20 punkte išvardytus reikalavimus.

20. Grąžindamas prekę, Pirkėjas sutinka, kad pagal 20 punkto reikalavimus grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama sandėlyje. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Pirkėjui atgal. Kokybės skyriaus specialistas per 9 darbo dienas turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Pirkėjui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Pirkėjas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Pirkėjui ne nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Pardavėjo susisiekimo su pirkėju dėl prekės perdavimo būdo dienos ir pasibaigus šiam terminui tokia prekė lieka Pardavėjo nuosavybėje. Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal šias Taisykles, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

20. Kokybiškų prekių grąžinimo taisyklės pasibaigus teisės atsisakyti sutarties terminui

20. Grąžinamos tinkamos kokybės prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:

20.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje. Reikalavimas grąžinti prekes originalioje pakuotėje netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia prekės išbandymo garantiją. Kitais atvejais (pinigų grąžinimo garantijos, Sutarties atsisakymo atvejais) reikalavimas, kad prekė būtų originalioje pakuotėje, taikomas;

20.2. Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

20.3. Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nenaudota (šis reikalavimas netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia išbandymo laikotarpį);

20.4. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis reikalavimas netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia išbandymo laikotarpį);

20.5. Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;

20.6. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo Pirkėjo gauta;

20.7. Grąžinant prekę, būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimo dokumentą, užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjui pateikiamas kartu su preke.

21. Visi skundai gali būti teikiami UAB „Žaliasis tropikalis“ elektroniniu paštu info@aquariumshome.com arba telefono numeriu +370 698 23882, arba raštu UAB „Žaliasis tropikalis“, Saltoniškių g. 29, 08105 Vilnius. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba pirkėjo nurodytu adresu.

22. Jei prekei Pardavėjas teikia priežiūros paslaugas ir / ar suteikia komercines garantijas, tokios priežiūros paslaugos ir / ar suteikiamos komercinės garantijos pridedamos atskirame dokumente prie prekės. Komercinė garantija nevaržo ir neapriboja vartotojų teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę.

Prekių apmokėjimo ir pristatymo tvarka

23. Jei Pirkėjas už prekę moka Pardavėjui avansu visą prekės kainą per pasirinktą internetinį banką, prekės pristatymas reiškia, kad už prekę sumokėta – tokiu atveju Pirkėjas pasirašo atitinkamus dokumentus, patvirtinančius prekės gavimą. Už prekę mokant ne avansu, o grynaisiais pinigais pristatymo / atsiėmimo momentu, yra pasirašomi atitinkami dokumentai, patvirtinantys prekės gavimą ir pinigų už prekę sumokėjimo faktą.

24. Prekę pristato UAB „Žaliasis tropikalis“ Pirkėjo nurodytu adresu šiais atvejais: (a) jeigu Pirkėjas prekę pirko telefonu; (b) jeigu Pirkėjas prekę pirko internetu ir pasirinko apmokėti už prekę grynaisiais pinigais atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio.

25. Taip pat jei Pirkėjas prekę pirko internetu ir avansu sumokėjo visą prekės kainą per pasirinktą internetinį banką, prekė pristatoma, Pirkėjo pasirinkimu, arba Pirkėjo nurodytu adresu, arba į Pirkėjo pasirinktą parduotuvę. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros užsakymo kainos. Visais atvejais Prekės pristatymo išlaidas (jeigu tokių išlaidų yra) apmoka Pirkėjas.

26. Prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.

27. Perkant telefonu už prekę apmokama grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio.

Prekės pavadinimas ir pagrindiniai techniniai duomenys yra pateikiami prekės naudojimo instrukcijoje, pridedamoje prie siuntos, ir / arba elektroninėje parduotuvėje.

Kilus klausimams, susisiekite su Kokybės skyriumi. Maloniai Jums padėsime ir suteiksime visą reikiamą informaciją. Kokybės skyriaus telefono numeris +370 698 23882

Contact Us

Write now and get your response in less than 24 hours